(Type a title for your page here)
Censurfrit alment debatforum          Redaktion: Annelise Rasmussen          
Forsiden   Generel Debat   Links   Familie & Børn   Politik  Frit Slag  Husorden  Seneste indlæg  
Politik
Her kan du debattere alle spørgsmål vedr. politik og politikerne
Stop hetzen mod kommunerne og lad os samarbejde
Indsendt af : mondetermig (IP Logged)
Dato: 11. August, 2010 10:42

Stop hetzen mod kommunerne og lad os samarbejde
Poltiken/kultur, 2. sek. s. 6
11.08.2010
Jan Trøjborg, formand for Kommunernes Landsforening, kommenterer tonen i sommerens debat om det specialiserede socialområde. Men det er ikke borgmestrenes udfald mod de forkælede handicappede, gøgeungerne, han er ked af: "Når man læser nogle af indlæggene fra flere organisationer, får man næsten det indtryk, at kommunerne er sat i verden for at genere de andre handicappede og andre udsatte grupper. Det er ikke et anstændigt debatniveau (...)". "KL har sat spot på økonomien på det specialiserede socialområde, fordi kommunernes udgifter på dette område er steget med raketfart. Debatten handler altså ikke om, hvorvidt der skal spares, men derimod om, hvor høj den årlige vækst skal være. Udgifterne på det specialiserede socialområde er i de senere år steget med godt én milliard kroner om året". "Kommunerne har ingen interesse i at lade enkelte grupper stå på mål for de økonomiske hensyn, som vi er nødt til at tage i disse år. Men også på det specialiserede socialområde, skal der prioriteres og styres, ellers får vi ikke de mange penge derhen, hvor de gør mest gavn". "Lad so stoppe mudderkastningen og gå i en konstruktiv dialog om, hvordan vi kan tilpasse økonomien, så kommunerne fortsat kan yde den service, som borgerne har behov for".

Jeg har desværre ingen link fordi jeg får nyhedsbrev fra handinyt

Men det bliver da glædeligt at høre hvorledes at de har tænkt sig at rette op igen
Re: Stop hetzen mod kommunerne og lad os samarbejde
Indsendt af : Else Sommer (IP Logged)
Dato: 11. August, 2010 10:49

".. tilpasse økonomien, så kommunerne fortsat kan yde den service, som borgerne har behov for".

Der må fejlagtigt være sneget sig et lille FORTSAT ind.
Korrekt ordlyd: Det er på allerhøjeste tid, kommunerne bestræber sig på at levere service, i henhold til loven og borgernes behov.
I øjeblikket beholder de alle pengene selv.

Re: Stop hetzen mod kommunerne og lad os samarbejde
Indsendt af : Else Sommer (IP Logged)
Dato: 11. August, 2010 22:30

[politiken.dk]

Hvorfor må man ikke få at vide, hvilken hjælp man er visiteret til og hvor længe?

Kommunerne har pligt til frit valg, så man kan vælge en ordentlig privat leverandør.

Det er ikke kun under al kritik i København.
Her i Haderslev er "hjælpen" generelt til mere ulejlighed end gavn.

Re: Stop hetzen mod kommunerne og lad os samarbejde
Indsendt af : Lone (IP Logged)
Dato: 12. August, 2010 04:55

Else Sommer skrev:
-------------------------------------------------------
> >
> Hvorfor må man ikke få at vide, hvilken hjælp man
> er visiteret til og hvor længe?
>
> Kommunerne har pligt til frit valg, så man kan
> vælge en ordentlig privat leverandør.
>
> Det er ikke kun under al kritik i København.
> Her i Haderslev er "hjælpen" generelt til mere
> ulejlighed end gavn.
Else, jeg har kopieret en tekst fra vejledning om kap. 16 i lov om social service. Måske kender du den i forvejen.
Det ser ud til at Haderslev Kommune tilsidesætter lovgivningen på dette område når kommunen ikke oplyser hvilke opgaver hjælpen omfatter.

Det er sgu ren vanrøgt af ældre og syge borgere, og manglende respekt for sine borgere når en kommune behandler sine borgere på den måde du og din mand bliver behandlet på.

I Køge Kommune er der p.t. meget røre om hjemmehjælpen til de ældre, fordi kommunen af sparehensyn fratager borgere deres hjemmehjælp, også selvom den er tildelt som varig hjælp. Blot er der den forskel på Haderslev Kommune og Køge Kommune, at i Køge Kommune oplyses borgeren om, hvad hjælpen omfatter. Men netop nu, i denne tid, hvor Køge Kommune skal finde store besparelser, foretages en genvisitering hos nogle borgere, og jeg kender til et eksempel på, at kommunens visitator hos en ældre borger, der er tildelt hjemmehjælp på grund af varig funktionsnedsættelse, at visitatoren uden borgerns viden sætter et kryds ved: "Kan selv udføre rengøring" - men borgeren har netop fået tildelt hjælp til rengøring på grund af varig funktionsnedsættelse ! Men visitatorens kryds betyder at kommunen kan spare penge ! Endnu har borgeren ikke modtaget en afgørelse om denne ændring som kommunen er forpligtet til i henhold til Serviceloven. Om den kommer står på nuværende tidspunkt uklart, men jeg vil snarest muligt skrive til socialministeren og stille nogle generelle spørgsmål vedrørende hjemmehjælp. Borgeren er en af mine nære ældre slægtninge. Derfor ved jeg at vedkommende ikke bør have frataget hjælpen til rengøring af sit hjem.

Jeg er glad for at jeg idag ikke bor i Køge Kommune.


VEJ nr 94 af 05/12/2006 Gældende
(Hjemmehjælpsvejledningen)
Offentliggørelsesdato: 12-12-2006
Indenrigs- og Socialministeriet


113. Kommunen skal til brug for afgørelsen udarbejde et skema. Dette skema anvendes som et redskab til forberedelse af samtalen med borgeren, i forbindelse med vurderingen af behovet for hjælp og som et supplement til afgørelsen om hjælp. Skemaet skal udleveres til ansøgeren sammen med afgørelsen.

Skemaet skal efter § 89, stk. 2, som minimum indeholde oplysninger om, hvilke opgaver hjælpen omfatter, formålet med hjælpen, og for hvilken periode hjælpen gives.

Skemaet bør endvidere indeholde baggrundsoplysninger, fx relevante oplysninger om ansøgerens forhold, eksempelvis oplysninger om familieforhold, helbredsforhold, boligens indretning, brug af hjælpemidler, hvilke opgaver ansøgeren selv kan udføre, målsætninger og planer i forbindelse med de opgaver, der gives hjælp til mv.
Skemaet bør desuden indeholde oplysninger om størrelsen af en eventuel betaling for midlertidig hjælp smt oplysninger om, hvilke ændringer i indkomstgrundlaget, der kan medføre ændringer i betalingen, og som modtageren derfor skal oplyse kommunen om. Det bør også fremgå, hvornår og hvordan en eventuel betaling skal ske.
Personer, der søger om eller får hjælp, har efter retssikkerhedslovens § 10 pligt til at medvirke til at tilvejebringe de oplysninger, som er nødvendige for at afgøre, om de er berettiget til hjælp, og i givet fald, hvilken hjælp de er berettiget til. Der henvises til kapitel 70 om tavshedspligt, indhentelse og videregivelse af oplysninger.

Re: Stop hetzen mod kommunerne og lad os samarbejde
Indsendt af : Else Sommer (IP Logged)
Dato: 12. August, 2010 09:13

Sådan et skema har Haderslev ALDRIG hørt om.
Visitator oplyser, at lægernes vurderinger blæser hun på. Hun er fuldt ud i stand til at se, hvor syge folk er og hvem, der simulerer.
Foreløbig har følgende forsøgt at skaffe os relevant hjælp:
Aabenraa sygehus
Sønderborg sygehus
Odense unuversitetshospital
Egen læge
Palliative team
Vejle sygehus.
Alt forgæves.
Hjælp tildeles KUN ud fra kommunens standarder, og de er meget ringe.
Til gengæld plukker kommunen os for enhver krone, så vi ikke har noget at betale hjælp, rekreation og kur med selv, så vi kan overleve.
Jeg har vist nævnt, at i denne uge har Ole af sin knappe pension betalt 1600 kroner ud over det sædvanlige for medicin, han ikke ønsker, kan tåle eller behøver.
Han må møjsommeligt pille det ud af doseringsæskerne hver dag.Beklager! Du har ikke rettigheder til at indsende indlæg eller svare i dette forum.
Statistik (alle fora)
Tråde: 3019, Indlæg: 20331, Registrerede brugere: 1408
Statistik (dette forum)
Tråde: 744, Indlæg: 2641,
Online Users - Senest aktiv for (minutes idle) siden.
Online lige nu:
Registrerede brugere:
Guests: 43
Record Number of Users: 4 siden 10. September, 2013 07:08
Record Number of Guests: 132 siden 25. May, 2015 22:54


SmartForum ® 2005 - Produktion: Peter Wendelboe www.smartcms.dk